Akreditované zkoušky

  • Zkoušení magnetické

VT – Vizuální zkoušení

Vizuální zkoušení, jak už název napovídá, je založeno na vizuálním hodnocení zkoušeného výrobku. Může se jednat o jakýkoliv výrobek. Vždyť i v obchodě, když jdeme nakoupit, tak se kolikrát rozhodneme pro výrobek, který…

UT – Zkoušení ultrazvukem

Ultrazvukové zkoušky jsou založeny na fyzikálním jevu, který popisuje šíření ultrazvukových vln v materiálech. Do materiálu se pomocí měniče, který je umístěn ve speciální hlavici, vyšle ultrazvuková vlna a čeká se na odražené…

RT-Zkoušení radiografické

Zkoušky prozařováním jsou primárně určeny pro zjišťování objemových defektů v materiálech všude tam, kde nelze použít ultrazvukové zkušení, nebo tam kde potřebujeme na rentgenových snímcích zobrazit rozsah defektů v materiálech. Princip prozařování je založen…

PT – Zkoušení kapilární

Kapilární zkoušení materiálů se řadí mezi nejstarší defektoskopické metody. Tato zkouška se vyvinula ze zkoušek těsnosti spojů a odlitků pomocí petroleje a vápenného mléka, které byly prováděny již v 19. století. Kapilární zkoušky jsou…

Pravost dokumentů

Protokoly o zkouškách Pro zvýšení důvěry směrem k zákazníkům a jejich následným odběratelům, přistoupila Zkušební laboratoř Jiří BRUS – BVD od ledna roku 2023 na digitální podepisování vystavovaných dokumentů. Formát protokolů a zabezpečení…

MT – Zkoušení magnetické

Magnetické zkoušky jsou založeny na fyzikálním jevu, který popisuje chování magnetických siločár na povrchu materiálů. Tyto siločáry si můžeme představit jako uzavřené křivky mezi dvěma pólovými nástavci. V případě, že tyto siločáry jsou…