VT – Vizuální zkoušení

Vizuální zkoušení, jak už název napovídá, je založeno na vizuálním hodnocení zkoušeného výrobku. Může se jednat o jakýkoliv výrobek. Vždyť i v obchodě, když jdeme nakoupit, tak se kolikrát rozhodneme pro výrobek, který má lepší vzhled. Jedná se tedy o nejstarší metodu hodnocení výrobků podle předem daných kritérií.

Vizuální zkoušky lze rozdělit na přímé a nepřímé. Přímá vizuální kontrola je taková, při které není přerušená optická dráha mezi okem a výrobkem. Nepřímá vizuální kontrola je taková, při které jsou použity pomůcky jako jsou videoskopy, přístroje s optickými vlákny a podobně. Použití pomůcek jako je lupa není považováno za nepřímou vizuální kontrolu. Vizuální zkoušky nachází uplatnění hlavně u kontroly svařenců, kde se hodnotí celkový stav svařence a provedení jednotlivých svarů, jejich velikost a podobně.

Další uplatnění nachází vizuální zkoušení například u sériové výroby, kde se hodnotí tvar výrobku podle předem daného vzoru.