Speciální zkoušky

Pravost dokumentů

Protokoly o zkouškách Pro zvýšení důvěry směrem k zákazníkům a jejich následným odběratelům, přistoupila Zkušební laboratoř Jiří BRUS – BVD od ledna roku 2023 na digitální podepisování vystavovaných dokumentů. Formát protokolů…

RT-CR-Počítačová radiografie

Tato zkouška – technika vychází z klasické zkoušky prozařováním, jen namísto radiografického filmu používá počítačovou radiografii (snímek-polovodičový detektor se zpracovává v digitálním scaneru a následně se pomocí výpočetní techniky vyhodnocuje). Tato technika…

Ultrazvuková technika zkoušení – phased array

Tato zkouška – technika je široce používána pro nedestruktivní testování v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou výroba ocelových konstrukcí, potrubí a energetika. Tato technika je pokročilá metoda NDT, která se používá…