O nás

Firma byla založena v květnu roku 1992. Hlavními oblastmi činnosti v počátcích byla nedestruktivní defektoskopie ve spojitosti s protikorozní ochranou, kde převážná část činnosti byla soustřeďována do chemického a papírenského průmyslu. V této oblasti jsme se věnovali revizím tlakových nádob z hlediska korozního stavu a případného zjišťování dostupných informací o jejich stavu nedestruktivními zkouškami.

S neustále narůstajícími požadavky odběratelů však docházelo postupně k rozšiřování činností do dalších oblastí využití NDT metod. V roce 1994 bylo zahájeno zkoušení vývalků železničních obručí a postupně byla činnost rozšířena až do podoby klasického nedestruktivního zkušebnictví výrobků ve strojírenství, letectví a ve zkoušení ocelových konstrukcí.

S narůstajícími požadavky na kvalitu poskytovaných služeb přistoupila firma v roce 2000 k akreditaci systému zkušebny podle normy ČSN EN ISO 17025, ve které obstála a stala se tak vůbec první soukromou firmou, která získala akreditaci jako zkušební laboratoř.

V současné době se firma zaměřuje na celou škálu služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálů. Tyto služby zahrnují jak provádění zkoušek tak i poskytování konzultací v oblasti nedestruktivního zkoušení.