Akreditace

Dokladem o akreditaci v České republice je Osvědčení o akreditaci vydávané národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.. Subjekty akreditace, které ji dosáhly a které si statut akreditovaného subjektu udržují, prokazují tímto způsobem svoji odbornou způsobilost, spolehlivost a kredibilitu svých výsledků. Kontinuální dohled nad činností akreditovaných subjektů kompetentním akreditačním orgánem zajišťuje, že výběr zkušební laboratoře může být informovanou a důvěryhodnou volbou a ne rizikem.

Akreditace je tedy oficiální potvrzení nezávislosti, objektivity a odborné způsobilosti subjektu pro vykonávání definovaných zkušebních činností. Pro zákazníka to znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně jakosti požadovaných služeb.

Pro Zkušební laboratoř Jiří Brus – BVD je potvrzením kvality poskytovaných služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení získané Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci o.p.s., které úspěšně obnovujeme již od roku 2000. Aktuální certifikát systému jakosti je k nahlédnutí na odkazu níže.

Brus_CIA_2021

Přílohu platného osvědčení si můžete prohlédnout přímo na stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s. nebo zde.

Brus_CIA_2021_Priloha