Neakreditované zkoušky

Pravost dokumentů

Protokoly o zkouškách Pro zvýšení důvěry směrem k zákazníkům a jejich následným odběratelům, přistoupila Zkušební laboratoř Jiří BRUS – BVD od ledna roku 2023 na digitální podepisování vystavovaných dokumentů. Formát protokolů a zabezpečení…

LT – Zkoušení netěsností

Zkoušky netěsnosti vakuovou komůrkou jsou založeny na jevu, kdy zkoumané místo na výrobku (například svary nádrže) se potře detekční kapalinou a po přiložení vakuové komory se vytvoří v daném místě podtlak pomocí vývěvy….

ET – Zkoušení vířivými proudy

Zkoušky vířivými proudy jsou založeny na jevech elektromagnetické indukce. Nachází-li se vodivá smyčka (cívka snímače) v proměnném magnetickém poli, které je generováno budící cívkou, vzniká v ní indukované elektrické pole. Případné defekty vyvolají změny…