Pravost dokumentů

Protokoly o zkouškách

Pro zvýšení důvěry směrem k zákazníkům a jejich následným odběratelům, přistoupila Zkušební laboratoř Jiří BRUS – BVD od ledna roku 2023 na digitální podepisování vystavovaných dokumentů.

Formát protokolů a zabezpečení

Výstupní protokoly jsou nyní dodávány pouze ve formátu *.pdf a jsou digitálně podepsány technikem, který odpovídá za správnost vystaveného dokumentu.

Kořenové certifikáty PostSignum

V případě, že Váš operační systém nemá nainstalován kořenový certifikát certifikační autority, která vydala digitální certifikáty pro podpis vydávaných dokumentů, můžete si do svého systému dohrát tento certifikát dle postupu uvedeného na tomto odkazu.