Ultrazvuková technika zkoušení – phased array

Tato zkouška – technika je široce používána pro nedestruktivní testování v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou výroba ocelových konstrukcí, potrubí a energetika. Tato technika je pokročilá metoda NDT, která se používá ke zjišťování necelistvostí (prasklin, trhlin a jiných vad) a tím k  hodnocení kvality komponent. Vzhledem k možnosti kontrolovat parametry, jako jsou úhel svazku a ohnisková vzdálenost, je tato metoda velmi účinná, pokud jde o detekci vad a rychlost zkoušení. Kromě zjišťování vad v součástech může být technika phased array také použita pro měření tloušťky stěn ve spojení s kontrolou koroze.