RT-CR-Počítačová radiografie

Tato zkouška – technika vychází z klasické zkoušky prozařováním, jen namísto radiografického filmu používá počítačovou radiografii (snímek-polovodičový detektor se zpracovává v digitálním scaneru a následně se pomocí výpočetní techniky vyhodnocuje). Tato technika má uplatnění jak v klasickém zkoušení, tak při měření tlouštěk stěn a korozních úbytků potrubí.