ET – Zkoušení vířivými proudy

Zkoušky vířivými proudy jsou založeny na jevech elektromagnetické indukce. Nachází-li se vodivá smyčka (cívka snímače) v proměnném magnetickém poli, které je generováno budící cívkou, vzniká v ní indukované elektrické pole. Případné defekty vyvolají změny v tomto magnetickém poli a tyto změny jsou zaznamenány.

Metody vířivých proudů se používá hlavně k detekci těchto diskontinuit:

 • trhliny, povrchové praskliny
 • měření tloušťky stěn
 • měření naplátování feromagnetických vrstev
 • kontrola povrchových vrstev kovů
 • měření tloušťky laků
 • kontrola strukturního stavu kovů při tepelném zpracování
 • kontrola záměn materiálů
 • kontrola mechanického napští

Výhody použití metody vířivých prodů se dají shrnout do několika bodů:

 • relativně levná kontrola
 • lehké přenosné přístroje
 • možnost automatizace procesu kontroly
 • odpadá potřeba úpravy povrchu před zkouškou
 • jedná se o bezkontaktní metodu

Mezi nevýhody použití metody vířivých proudů patří:

 • nelze indikovat vady hluboko pod povrchem zkoušené součásti
 • metoda je velmi citlivá na rozměry zkoušené součásti