LT – Zkoušení netěsností

Zkoušky netěsnosti vakuovou komůrkou jsou založeny na jevu, kdy zkoumané místo na výrobku (například svary nádrže) se potře detekční kapalinou a po přiložení vakuové komory se vytvoří v daném místě podtlak pomocí vývěvy. Případné defekty netěsnosti se projeví tvorbou bublin nebo pěny v místě netěsnosti. Tato metoda je rychlá, ale vyžaduje poměrně rovné plochy.